b
cotact
שרית יעקב מזמינה את הקוראים להליכה משותפת בשבילים של עולמותיה הפנימיים, לצד סיפורים קצרים מחייה.
השילוב המיוחד מאיר את הקשר הסמוי מעין בין העולמות ואת הגבול המטושטש עד לא קיים ביניהם.

lines-home

צרו קשר

contact

מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


מכירת הספר

את הספר ניתן לרכוש ישירות משרית יעקב או דרך "מנדלי מוכר ספרים ברשת" או במספר חנויות ספרים פרטיות.

פרטים אודות הספר והזמנתו


שיחות על הספר

אפשר להזמין את שרית למפגשים קבוצתיים לשיחות על הספר - חשיפה לפני הקריאה או העמקה בתכנים לאחר הקריאה.

צור קשר


שער לאור

בלוג אישי על מודעות עצמית והגשמה

שער לאור


בניית אתרים עם ערך מוסף