b
cotact
להתבונן; לכתוב; להיות
lines-home
שרית יעקב, נולדה ביפו (1964).
כותבת כשגרת חיים, תוך התבוננות מתמדת על רזי החיים.

באדיבודהא הוא ספרה הראשון.

ובמבט אישי
מאז שאני זוכרת את עצמי - אני כותבת: עורכת עיתון בית הספר, כתבת נוער במעריב לנוער, עורכת עיתון מקצועי בזמן הלימודים באוניברסיטה, 
עורכת עיתון מחשבים לנוער, כותבת מאמרים לעיתון המחשבים 32Bit ועוד.

החל משנת 2003 ובמשך שש שנים הוצאתי את ברומו של איזון - ירחון אינטרנט למודעות עצמית, שהקמתי, ניהלתי וערכתי את מאמריו. לאתר היו אלפי כניסות בחודש (האתר אינו פעיל עוד).

כיום אני כותבת בלוג אישי בשם שער לאור - בלוג שמתמקד במודעות עצמית והתפתחות אישית.

באדיבודהא הוא ספרי הראשון :-)

מדי פעם אני כותבת מאמרים בנושאים שונים, הנה אחד לדוגמה - מי אמר? - 
מאמר שהתפרסם בגיליון אוגוסט 2013 של "אדם עולם" - מגזין לאנתרופוסופיה.

 

בוגרת מדעי המחשב וחינוך באוניברסיטה העברית
כמו גם לימודי תעודה בעריכה לשונית באוניבברסיטת חיפה
ועוסקת בתחומים אלו.
בניית אתרים עם ערך מוסף