b
cotact
  • באדיבודהא

    עולמות פנימיים‬

bg-news

על הספר

"לא חייבים למשש משהו כדי לדעת שהוא קיים, אפשר להרגיש אותו. לא מוכרחים לשמוע משהו כדי לדעת שהוא נמצא, אפשר להקשיב לו. לא צריכים לראות משהו כדי לדעת שהוא כאן, אפשר לעצום עיניים ולצייר את דמותו. עולמות שלמים מתקיימים במקביל לנו, עולמות חיצוניים ועולמות פנימיים, שיכולים להעשיר את החיים שלנו, להאיר את הדרך ואף להעניק לה משמעות. הליכה נכונה משלבת בין העולמות, נוגעת בכוכבים ומתייצבת על האדמה."

בבאדיבודהא מזמינה שרית יעקב את הקוראים להליכה משותפת בשבילים של עולמותיה הפנימיים, לצד סיפורים קצרים מחייה. השילוב המיוחד מאיר את הקשר הסמוי מעין בין העולמות ואת הגבול המטושטש עד לא קיים ביניהם.

פרקים לדוגמה מהספר
ללכת אל האושר
חלום השקיות

תגובות קוראים
קישור למבחר תגובות לספר 
קישור לאלבום תמונות מהדרך

מאמר ביקורת
מאמר ביקורת מאת אריק בלום


פרטים נוספים

200 עמודים
הספר כולל 5 איורים בשחור לבן של לילה אלעד
ציור העטיפה: לילה אלעד; על פי צילום של אסף הבר
הפקת הספר: נוצה

מחיר הספר: 68 ש"ח

לחצו כאן לרכישת הספר - באמצעות מייל, אינטרנט או בחנויות ספרים


בניית אתרים עם ערך מוסף